helianthum

Shantala Speciale Zorg

Wat is Shantala Speciale Zorg?

Shantala Speciale Zorg is tegelijk een respectvolle benaderingswijze/bejegening als een gestructureerde aanrakingsvorm. Door de respectvolle benadering en de gestructureerde aanraking biedt je veiligheid en vertrouwen. Hierdoor geef je de ander de mogelijkheid om zichzelf positief te ervaren. Waardoor hij/zij zich kan open stellen voor contact met zichzelf, een ander en de omgeving.

Een respectvolle benadering/bejegening is een belangrijk aspect van kwaliteit in de zorg. Respect hebben voor de ander staat in elke relatie en in het handelen voorop. Zo voelt de ander: “je bent goed zoals je bent”.
Mensen met een zorgvraag of beperking zijn veelal afhankelijk van de manier waarop anderen, o.a. beroepsbeoefenaren, in hun omgeving hen bejegenen. Als je werkt vanuit de uitgangspunten van Shantala Speciale Zorg kun je op een basaal niveau in contact met elkaar komen. De ander ervaart dat hij/zij er mag zijn, hoe hij/zij is.

De gestructureerde aanrakingsvorm kan zowel over de kleding als over de blote huid gegeven worden. Hierdoor is het toepasbaar in alle situaties voor alle leeftijden en voor alle zorgvragen of beperkingen.
De 'Shantala Speciale Zorg'-manier van aanraken is door middel van ritmische strijkbewegingen over het lichaam of een deel van het lichaam. Dit kan gebruikt worden in de dagelijkse zorghandelingen zoals bijv.: het wassen en afdrogen, het aan- en uitkleden, eten geven etc., en ook als een volledige lichaamsbehandeling of een deelbehandeling.

Jij bent goed zoals je bent!

De huid is één van de belangrijkste zintuigen. Hierin zetelt de tastzin. Met dit zintuig ervaren wij allerlei sensaties op de huid: warm/koud, water, wind, een streling etc.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat door stimulering van de tastzintuigen in de huid hormonen (oxytocine en serotonine) aangemaakt worden. Deze hormonen hebben een regulerende werking op de stresshormonen (adrenaline en cortisol).
Het stimuleren van de huid zorgt voor ontspanning, wat weer invloed heeft op de ademhaling, bloedsomloop en de werking van de stofwisseling.

Top

Voor wie?

Iedereen kan een Shantala Speciale Zorg behandeling ontvangen. Iedereen kan op deze manier iets positiefs mee krijgen uit dit contact. De inzet van Shantala Speciale Zorg heeft vooral een meerwaarde voor de volgende doelgroepen:

 • meervoudige complexe handicap
 • verstandelijke beperking
 • lichamelijke beperking
 • autisme
 • ADHD
 • ontwikkelingsachterstand
 • hechtingsstoornissen
 • spierspanningsstoornissen
 • psychosociale stoornissen
 • niet aangeboren hersenletsel(NAH)
 • dementerende zorg
 • terminale zorg

Mensen met een zorgvraag of beperking worden wel aangeraakt, maar dit is voornamelijk functioneel en meestal alleen daar waar de zorgvraag om draait.
Aangeraakt worden is één van de eerste levensbehoeften. Bij baby's, mensen met een zorgvraag of beperking en ouderen is deze behoefte sterk aanwezig. Shantala Speciale Zorg is een rustige en veilige manier van aanraken en kan zo aan die behoefte tegemoet komen.

Tasten, aanraken, ontmoeten geeft warmte, kleur en glans aan ieders bestaan.

Top

Wat doet Shantala Speciale Zorg?

Shantala Speciale Zorg ondersteunt het algeheel welzijn; het verbetert de algemene conditie, lichamelijk en emotioneel.

De respectvolle benaderingswijze geeft ondersteuning in de kwaliteit van zorg: de waardigheid van de cliënt staat centraal.

De aanrakingsmethode is gericht op de zintuiglijke prikkelverwerking om te kunnen blijven funtioneren binnen het sociale netwerk.

De effecten van een behandeling zijn vaak te zien als een ontspannen lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en ademhaling. Naarmate de behandelingen herhaald worden, zal er een toename van rustmomenten binnen en na de behandeling zichtbaar zijn.

En verder kan Shantala Speciale Zorg het volgende voor jou betekenen:

 • Het laat je voelen dat je ondanks je beperking geaccepteerd wordt zoals je bent.
 • Het laat je meer rustmomenten ervaren en ontspannen te zijn.
 • Het zorgt dat het contact met jezelf, met een ander en de omgeving positief wordt beïnvloed.
 • Het biedt veiligheid, geborgenheid en vertrouwen door de herhalende ritmische beweging.
 • Het leert je ervaren dat aanraken prettig kan zijn.
 • Het vermindert de tactiele afweer.
 • Het stimuleert de tastzin.
 • Het geeft je de mogelijkheid om je bewust te worden van je lichaam. Het lichaam krijgt vorm en grenzen.
 • Het draagt bij aan een positieve lichaamservaring en aan een verhoging van levenskwaliteit.
 • Het heeft een positieve invloed op obstipatie problemen.

Top

Wat doe ik?

Ik maak eerst contact op een manier waarbij de ander aangeeft of deze bij hem/haar past. Dit hoeft nog niet zo te zijn dat ik de ander meteen al aanraak. Het gaat er om dat de ander ervaart dat ik er voor hem/haar ben.
Wanneer de ander toe staat om aangeraakt te willen worden, doe ik dat met mijn volledige aandacht en met mijn volle hand. Het aanraken kan op de blote huid en over de kleding heen. Er kunnen meerdere dekens tussen mijn handen en het lichaam gelegd worden als de aanraking op de kleding als té gevoelig wordt ervaren.
Ik maak met mijn handen herhalende ritmische strijkbewegingen over een deel van het lichaam. Ik pas het tempo van mijn bewegingen aan, zodat de ander kan volgen wat ik doe. Als ik mijn handen verplaats naar een ander deel van het lichaam, doe ik dat zonder het contact te verbreken. Zo wordt het hele lichaam volgens een vaste structuur behandeld.

Top

De geschiedenis van Shantala Speciale Zorg

Shantala is oorspronkelijk een vorm van totale lichaamsmassage voor baby's.
Een Franse gynacoloog en verloskundige Frédérick Leboyer (1918) kwam tijdens zijn verblijf in India in contact met een moeder die haar baby masseerde. Leboyer meende dat ouders in het westen hun kinderen tijdens de dagelijkse verzorging ook op deze manier warmte en geborgenheid mee zouden moeten geven. Zo heeft Leboyer de Shantala babymassage naar het westen gebracht, vernoemd naar de moeder uit India.

In Nederland hebben Nance de Lange en Rita Bovekerk de technieken verder ontwikkeld. Zij hebben de Shantala toepasbaar gemaakt in een vorm die bijzonder geschikt is voor mensen met en zonder een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, volwassenen en kinderen met hechtingsproblematiek, ouder wordende en dementerende mensen en anderen met een zorgvraag/beperking. Zo ontstond Shantala Speciale Zorg.

Top