helianthum

Reiki

Wat is Reiki?

Reiki is het Japanse woord voor Universele Levensenergie (Rei-Ki).
Deze levensenergie is in iedereen en alles om ons heen aanwezig. Het is een altijd aanwezige en stromende kracht. Reiki is een helende energie, die veilig is voor iedereen en alles wat leeft.

Vroeger werd het woord 'Reiki' ook gebruikt voor de methode van heling met deze energie. In deze tijd zijn er verschillende vormen van Reiki beoefening. Ik beoefen heling door Reiki volgens het Usui Shiki Ryoho systeem.

Reiki is Liefde!

Top

Voor wie?

Iedereen en alles wat leeft kan een Reiki behandeling ontvangen.
De reden voor een behandeling kan voor iedereen anders zijn; bijvoorbeeld: voor de ontspanning, voor ondersteuning bij fysieke klachten en emotionele processen, voor inzichten in je eigen ontwikkeling etc.

Top

Wat doet Reiki?

De Reiki energie is voedend voor ons lichaam, onze geest en ons gevoelsleven. Anders gezegd wij hebben deze energie nodig om te leven, te groeien en te herstellen. Reiki heeft zijn uitwerking op verschillende niveau's: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Reiki is in alles en iedereen aanwezig. Wij zijn ons echter niet altijd meer bewust van deze energie. Door een Reiki behandeling te ontvangen worden jij en je lichaam (tot op celniveau) weer herinnerd aan de aanwezige levensenergie. Deze krachtige energie ondersteunt zo het zelfgenezend vermogen van het lichaam op alle niveau's.

De ervaringen tijdens en na een Reiki behandeling zijn voor iedereen verschillend en dus heel persoonlijk. Elk gevoel en effect mag er zijn. Reiki laat je ervaren wat je op dat moment nodig hebt voor je herstel cq ontwikkeling.
De veel genoemde effecten van een behandeling zijn een diepe ontspanning, vermindering van stress, diepere slaap, versterking van het afweersysteem, een beter gevoel over jezelf en verhoging van het zelfbewustzijn.

Top

Wat doe ik?

Voor een Reiki behandeling lig je, gekleed, op een behandeltafel. Indien de behandeling niet op een behandeltafel kan plaatsvinden, om welke redeen dan ook, kan de behandeling op een bed dan wel in een (rol)stoel gebeuren. Indien andere (fysieke) aanpassingen noodzakelijk zijn, zoeken we samen naar een oplossing.

Tijdens een Reiki behandeling ontvang je de universele levensenergie door handoplegging. Ik leg mijn handen op het lichaam over de kleding heen. Bij een totale behandeling worden het hoofd, de romp en de rug behandeld. Zo wordt het hele orgaansysteem behandeld. Ledematen worden alleen bij klachten behandeld.

Om bij een fysieke of psychische klacht een doorbraak te bewerkstelligen start ik bij voorkeur met een 4-daagse behandeling. Dit betekent dat er 4 aaneengesloten dagen een Reiki behandeling gegeven wordt. Daarna wordt de frequentie aangepast.

Top

De geschiedenis van Reiki

dr. Mikao UsuiDe grondlegger van Reiki als natuurlijke geneeswijze is dr. Mikao Usui. Hij leefde rond 1900 in Japan. Daar ontdekte dr. Usui een kracht om zichzelf en anderen te helen. Hij noemde het Reiki.
Dr. Chujiro Hayashi en mevrouw Hawayo Takata hebben elk op hun beurt zijn werk voortgezet. Mevrouw Takata introduceerde Reiki in de westerse wereld. Phyllis Lei Furumoto is de huidige Reiki Grandmaster.
Inger Droog bracht Reiki in 1984 naar Nederland.

Top