helianthum

Praktijk Heliandra

Doelgroepen

Ik ben praktijk Heliandra gestart om heel specifiek te werken met een bepaalde doelgroep: mensen mét een zorgvraag/beperking. Zij zijn zich door allerlei redenen niet altijd meer bewust van hun lichaam. Ze worden veelal wel aangeraakt, maar het contact is meestal functioneel. Om redenen als het lichaamsbewustzijn te vergroten en (weer) in contact met jezelf en je omgeving te komen, ben ik Reiki en Shantala behandelingen aan gaan bieden.
Echter, de doelgroep zonder een zorgvraag heeft net zoveel behoefte aan contact met zichzelf en zijn omgeving. Door verschillende oorzaken of keuzes is het vertrouwen hebben in je eigen lijf (gedeeltelijk) weggevallen.
Reiki en Shantala Speciale Zorg kunnen je weer vertrouwd laten raken met je eigen lichaam en geest.
Beide aanrakingsmethoden zijn voor beide doelgroepen inzetbaar.

Top

De liefdevolle aanraking heeft een positieve invloed op ons welzijn en onze gezondheid.


De visie van praktijk Heliandra

Ieder mens heeft de behoefte om liefdevol aangeraakt te worden. Het is één van de eerste levensbehoeften voor baby's. En deze behoefte blijft aanwezig in je verdere leven of je nu opgroeit met of zonder een zorgvraag of beperking. Naarmate je gezondheidstoestand slechter wordt, neemt de behoefte om aangeraakt te worden toe.
Bij veel mensen is het lichaamsbewustzijn onvoldoende ontwikkeld. Je gebruikt je lichaam vaak onbewust in het contact met de ander. Naast de gesproken taal bestaat onze communicatie voor een zeer groot deel uit lichaamstaal.

Praktijk Heliandra biedt behandelingen aan om weer in contact met jezelf en de omgeving te komen. Reiki en Shantala zijn veilige en rustige aanrakingsvormen om het lichaam te laten spreken en het lichaamsbewustzijn te vergroten.


Top

Reiki samenwerkingsverband

Ik maak deel uit van de Behandelaarsgroep van Reikicentrum Zijn, een samenwerkingsverband van Reikibehandelaars. Deze Reikibehandelaars voeren een eigen praktijk en zijn toegewijde Reikistudenten, wat tot uitdrukking komt in het dagelijks beoefenen van Reiki voor zichzelf en het regelmatig geven en ontvangen van een Reikibehandling - individueel en in groepsverband. We komen regelmatig bijeen om elkaar in onze professionaliteit te stimuleren, en werken op basis van gedeeld leiderschap. Het samenwerkingsverband bestaat, naast mijzelf, uit:

  • Boekelo : Mirjam Top-Termaat, 06 - 8142 9578 / mirjamtop@hotmail.com
  • Bunnik : Josine Pennings, 06 - 1512 6985 / info@reikipraktijki.nl
  • Delft : Astrid Aarssen, 06 - 4483 6360 / acaarssen@hotmail.com
  • Den Haag : Rebecca Bredenhof, 06 - 1218 1950 / reikicentrum.zijn@hetnet.nl
  • 's Gravenzande : Christina Spies, 06 - 1881 2965 / christina@two-hands.nl
  • Pijnacker : Netty Hakkaart, 06 - 2843 7730 / info@reikicentrumzazen.nl
  • Voorburg : Annemarie Karsten, 06 - 2044 8540 / am.karsten@gmail.com
  • Voorschoten : Alexandra de Savornin Lohman, 06 - 3846 1549 / info@heliandra.nl
  • Zeist : Anne Boerrigter, 06 - 2490 2023 / info@zoveelzonlicht.nl

Top

Vakgroep Shantala Docenten (VSD)

Ik ben aangesloten bij de Vakgroep Shantala Docenten, de beroepsvereniging voor en door docenten babymassage en docenten en behandelaars binnen de speciale zorg. Ik ben opgeleid als behandelaar en docent Shantala Speciale Zorg (module 1 en 2) bij Stichting ORO (VSD erkende opleider). Ik volg verschillende nascholingsdagen, georganiseerd door de VSD en door Stichting ORO.

Top

Over mijzelf

mijn pasfotoMijn naam is Alexandra de Savornin Lohman. In 2010 ben ik praktijk Heliandra begonnen. Ik kan zeggen dat van jongs af aan 'een luisterend oor hebben en aandacht geven aan andere mensen' als een rode draad door mijn leven geweven is. Ik heb allerlei zijpaden genomen en iedere keer voelde het als niet compleet zijn als ik te veel denkwerk verrichtte. Hierdoor kwam ik telkens terug bij het feit dat het lichamelijk en geestelijk welzijn van de ander mij bleef intrigeren.

Ik ben van oorsprong microbiologisch analiste. Tijdens dit werk heb ik verschillende opleidingen gevolgd op het gebied van lichaamswerk, o.a. de School voor Massage.
Na 8 jaar op een laboratorium gewerkt te hebben, ben ik overgestapt naar de gehandicaptenzorg. Ik miste het directe contact met en voor mensen. Hiervoor heb ik de benodigde opleidingen afgerond en intern diverse cursussen gevolgd.
Ook op het gebied van lichaamswerk ben ik mij gaan scholen : Reiki I en II, Shantala Speciale Zorg en Touch for Health.

Ik heb bijna 9 jaar gewerkt met jonge en oudere mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking. Ik merkte dat de behoefte om met aandacht aangeraakt te worden bij velen aanwezig was. Zo ook zag ik dat de aanraking de ander goed deed: lachen, ontspanning, initiatief nemen. De behoefte om aangeraakt te worden en het effect hiervan zijn belangrijke drijfveren geweest om praktijk Heliandra te starten.

Tevens ligt mijn interesse bij het communiceren via de taal van het lichaam. De mensen waar ik mee gewerkt heb, kunnen niet of niet goed verbaal communiceren. Toch hebben zij net als iedereen veel te vertellen. Zij laten hun verhaal zien door non-verbaal te communiceren.
Communiceren via lichaamstaal is wat wij allemaal doen, of je nu wel of geen beperking hebt. In elk contact laten wij voor meer dan 90% ons lichaam "meepraten".

Om mijn kennis van diverse vormen van lichaamsbehandelingen en mijn interesse in de taal van het lichaam gerichter te kunnen gebruiken, ben ik mijn eigen praktijk gestart: Praktijk Heliandra!

Top

De praktijknaam

De praktijknaam “Heliandra” is een samenvoeging van Helianthus en mijn eigen naam Alexandra.
Helianthus is de latijnse naam voor zonnebloem. Dit is een bloem die mij aan het hart ligt, die mij verwarmt. Zonnebloem betekent voor mij 'de kracht van de zon, de warmte die er voor iedereen is, de liefde die straalt'. De bloem heeft een groot hart welke zij telkens richt naar de zon. De gele bloemblaadjes maken de zonnestralen tastbaar.

logo heliandra In het logo zijn de kleuren verwerkt van de zonnebloem. De vorm van de zonnebloem is sterk vereenvoudigd, want daar ligt de kracht: de kracht van de eenvoud!
Deze kracht zie ik ook in Reiki; de universele levensenergie om ons heen.
Deze kracht zie ik ook in Shantala Speciale Zorg; het aanraken als één van de eerste levensbehoeften.

Top